2020-02-21 16:31:37

Maškare u PŠ Žabno

U PŠ Žabno održan je 21. veljače 2020. godine tradicionalni ples pod maskama koji posebno veseli učenike, a i učitelje. Na trenutak su izašli iz svojih svakodnevnih uloga i postali maštovita bića, plesači, akrobati, kauboji, gusari...

Veselje i radosna lica bili su prisutni na svakom koraku.


Osnovna škola Braća Ribar Sisak