2021-03-24 08:39:34

Županijska smotra likovnog stvaralaštva – LIK 2021.

Nakon školskog natjecanja iz likovne kulture odabrana su četiri rada (Ema Somić, Sandro Smutny, Ana Hren i Dora Lipovac) za županijsko natjecanje. Dana 22.ožujka održana je smotra likovnog stvaralaštva – LIK 2021. u OŠ Zorke Sever u Popovači.

Zadatak je bio kreirati portret/ornament u boji inspiriran hrvatskom folklornom i tradicijskom baštinom na dva ponuđena načina: 

Varijanta A: u grafičkoj tehnici – kaligrafija. Učenici su koristili materijale i plohe različitih reljefnih površina/tekstura. Varijanta B: u računalnoj grafici. Digitalni crtež u boji

Čestitamo kreativnim likovnjacima na uloženom trudu, a posebno Emi i Sandru čiji su radovi uvršteni u katalog smotre. Katalog pogledajte na poveznici: LIK by ELVISA SEKULIĆ - Book Creator

                                                                     Jasminka Vidović Buinac, prof.

                    


Osnovna škola Braća Ribar Sisak